środa, 1 października 2014

Lekcja tańca

W dniu 20 września (sobota) odbyła się lekcja tańca tradycyjnego - poloneza. Zajęcia prowadziła pani Lena Olechowska. Uczestnicy projektu prezentowali kroki i figury tańca, który to został nagrany i zostanie przekazany wszystkim uczestnikom projektu na spotkaniu partnerskim w Porto, Portugalia. Będzie to dla nich materiał do nauki naszego tańca narodowego.