wtorek, 8 kwietnia 2014

Dni otwarte w naszej szkole

W dniu dzisiejszym gościliśmy klasy szóste ze szkół podstawowych z Augustowa oraz z Żarnowa. Uczestnicy projektu Comenius zaprezentowali podstawowe założenia tego projektu, realizowane w przeszłości i obecnie projekty a także wrażenia z wyjazdów. Prezentowali: Hubert Huszcza, Rafał Malinowski, Aneta Leszczyńska, Paulina Giedrojć, Kinga Jatkowska.

Chłopaki w trakcie precentacji
Nasze dziewczyny prezentują

Szóstoklasiści przed Kącikiem Comenius
Przed plakatami prezentującymi nasze wyjazdy