sobota, 14 grudnia 2013

Przedświąteczne spotkanie

W sobotnie przedpołudnie spotkaliśmy się aby omówić stan bieżący zaplanowanych wcześniej prac oraz niektóre z nich na bieżąco wykonać.
Na początku uczniowie przewidziani do wyjazdu na spotkanie w Hiszpanii zostali poinformowani o tym, iż są już wybrane rodziny goszczące. W związku z wzajemną wymianą informacji o sobie, uczniowie wypełniali kwestionariusze przesłane przez stronę hiszpańską.
Następnie przedstawione zostały propozycje loga projektów, wykonane przez uczniów. Po prezentacji nastąpiło głosowanie. Każdy mógł wybrać jedno logo z wyjątkiem wykonanego przez siebie.

Pani Jakucewicz prezentuje wykonane projekty logo
Głosowanie na najlepsze logo

Liczenie głosów
Wybrane logo zostanie zamieszczone na platformie Facebook obok innych propozycji logo przesłanych przez kraje partnerskie.
Po głosowaniu podzieliliśmy się na dwie grupy robocze. Chłopaki pod opieką p. Kulbackiego zajmowali się wykonaniem projektu plakatu spotkania partnerskiego w Hiszpanii, jako zadania przewidzianego dla naszej szkoły w ramach projektu.Dziewczęta pod opieką p. Jakucewicz kończyły wykonywanie kart świątecznych, pisały życzenia w języku angielskim . Zostaną one wysłane do szkół w Turcji, Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech.

Wybieramy najładniejsze kartki i dodajemy elementy dekoracyjne

Piszemy życzenia

wtorek, 10 grudnia 2013

Wykonujemy kartki świąteczne

Jak co roku w czasie zajęć artystycznych wykonujemy tradycyjne karty świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Te ładniejsze wyślemy naszym przyjaciołom z projektu Comenius z Turcji, Węgier, Hiszpanii i Portugalii.

piątek, 29 listopada 2013

Drugie spotkanie uczestników Comeniusa

W czasie naszego spotkania roboczego omawialiśmy następującą tematykę:

1.     Informacja o nadchodzącym terminie zgłoszeń projektów graficznych logo projektu
2.     Praca nad zbieraniem informacji na temat geografii Polski w celu wykonania prezentacji multimedialnej
3.     Ustalenie składu osobowego grup tematycznych:

a.      Grupa pracująca nad prezentacją o Świętach Bożego Narodzenia:
·        Natalia Sturgulewska
·        Ania Wyszyńska
·        Patryk Kotarski
b.     Grupa pracująca nad prezentacją o Świętach Wielkanocnych i zwyczajach wiosennych:
·        Martyna Sokołowska
·        Ola Skamrot
·        Martyna Piętowska
·        Kinga Stefanowska
·        Weronika Zawadzka
·        Kamil Miezio
·        Maciej Borysewicz
c.      Grupa przygotowująca projekt o Polsce na wyjazd do Hiszpanii
·  Hubert Huszcza
·  Rafał Malinowski
·  Aneta Leszczyńska
·  Kinga Jatkowska
·  Paulina Giedrojć
·  Ola Chmielewska

Utworzenie "Kącika Comeniusa"

W dniu 19 listopada 2013r utworzyliśmy nasz "Comenius Corner" czyli gazetkę prezentującą informację na temat uczestników projektu, bieżących działań oraz wyjazdów do krajów partnerskich.
Na początku była to ogólna informacja na temat uczestników projektu.

Pierwsze spotkanie uczestników projektu

Dnia 8 listopada odbyło się pierwsze spotkanie uczestników programu Comenius. Uczniowie zostali zapoznani z głównymi założeniami projektu. Pani wicedyrektor Anna Jakucewicz oraz pan Andrzej Kulbacki przedstawili główne ustalenia dokonane podczas wyjazdu do Turcji - kraju koordynatora projektu. Wstępnie rozdzieliliśmy zadania na listopad:
 • przygotowanie projektu graficznego logo projektu w formie elektronicznej
 • zbieranie informacji geograficznych o Polsce zgodnie z podanymi kryteriami z zamiarem przygotowania prezentacji multimedialnej w języku angielskim
Ustaliliśmy również formy kontaktu oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie bloga: Hubert Huszcza oraz Rafał Malinowski

czwartek, 28 listopada 2013

Wyjazd do Turcji nauczycieli koordynujących projekt

W dniach 21-25 października nasi nauczyciele: pani wicedyrektor Anna Jakucewicz - osoba nadzorująca realizację projektu w szkole oraz pan Andrzej Kulbacki - szkolny koordynator projektu wyjechali do Turcji na pierwsze spotkanie projektowe. Odbyło się ono w szkole koordynującej projekt, znajdującej się w mieście Adana. Uczestnicy spotkania roboczego ustalili reguły współpracy i komunikacji pomiędzy szkołami partnerskimi. W związku z tym, iż odpadły dwie szkoły partnerskie, dokonane zostały zmiany w przydziale obowiązków dla poszczególnych partnerów.
Nauczyciele mieli również okazję do poznania tureckiej kultury smakując lokalne potrawy oraz zwiedzając ważne zabytkowe miejsca.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do projektu

24 września o godzinie 15.00 odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do projektu Comenius.
  W czasie rozmów obecni byli: pani wicedyrektor Anna Jakucewicz, koordynator projektu - Andrzej Kulbacki oraz pani Anna Edelman Nowicka - nauczyciel języka angielskiego. 
  Cała rozmowa miała na celu sprawdzenie umiejętności mówienia w języku angielskim, niezbędnej podczas wyjazdów do krajów partnerskich. Mimo niewątpliwego stresu uczniowie potrafili odpowiedzieć na postawione im pytania.
  Następnego dnia została wywieszona lista osób wybranych do projektu:
  1. Hubert Huszcza
  2. Rafał Malinowski
  3. Aleksandra Chmielewska
  4. Paulina Giedrojć
  5. Kinga Jatkowska
  6. Aneta Leszczyńska
  7. Kinga Stefanowska
  8. Martyna Piętowska
  9. Aleksandra Skamrot
  10. Weronika Zawadzka
  11. Martyna Sokołowska
  12. Natalia Sturgulewska
  13. Anna Wyszyńska
  14. Patryk Kotarski
  15. Kamil Miezio
  16. Maciej Borysewicz

  Ogłoszenie o naborze do projektu Comenius

  Dnia 13 września ogłoszony został nabór do nowego projektu Comenius "European Cultural
  Kaleidoscope"
  Zgodnie z ustalonymi w projekcie kryteriami uczestnictwa, uczniowie pragnący wziąć udział
  w projekcie powinni byli dostarczyć:
  • pracę pisemną w języku polskim na temat związany z tematyką projektu
  • rysunek związany z tematyką projektu
  • 3 slajdy prezentacji Powerpoint jako potwierdzenie umiejętności komputerowych

  Każdy uczeń musiał być przygotowany na 5 minutową rozmowę w języku angielskim. 

  Informacja o projekcie Comenius na spotkaniu z uczniami

  W dniu 13 września na apelu szkolnym Pani wicedyrektor Anna Jakucewicz - osoba odpowiedzialna za realizację projektu w szkole poinformowała uczniów o projekcie Comenius. Podczas prezentacji multimedialnej wszyscy uczniowie zostali zapoznani z celami projektu, osobami odpowiedzialnymi za jego realizację w szkole oraz szkołami partnerskimi z innych krajów.
  Zostały również podane wymagania co do przyszłych kandydatów na uczestników programu.
  Informacja o projekcie Comenius na spotkaniu z rodzicami

  Informacja o naszym projekcie została przedstawiona rodzicom podczas ogólnego spotkania w szkole w dniu 12 września 2013. Pani wicedyrektor Anna Jakucewicz przedstawiła ogólne założenia projektu, uczestniczące w nim szkoły oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu. W związku z faktem,  iż wymiana uczniów w ramach projektu wiąże się z przyjmowaniem uczniów z innych krajów w swoich domach, współpraca z rodzicami była bardzo akcentowana podczas spotkania.
  wtorek, 5 listopada 2013

  Rozpoczynamy nowy projekt Comenius

  Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie przystąpiło do udziału w wielostronnym partnerskim projekcie szkół „Cultural European Kaleidoscope” w ramach europejskiego programu Comenius "Uczenie się przez całe życie". 
  Jest to już drugi projekt Comenius realizowany w naszej szkole, z czego jesteśmy bardzo dumni. Projekt będzie trwał 2 lata: od września 2013 do czerwca 2015.
  Oprócz naszej szkoły w projekcie wezmą udział następujące kraje: Turcja (koordynator projektu), Portugalia,  Hiszpania i Węgry.

  Główne cele projektu to:

  ·                     Promowanie nauki języków obcych
  ·                     Wzrost świadomości międzykulturowej
  ·                     Kształcenie postawy tolerancji wobec innych nacji 
  ·                     Wzrost poziomu nauczania
  ·                     Zachęcenie uczniów i nauczycieli do kreatywności
  ·                     Wzrost świadomości przynależności do wspólnoty Europejskiej przy zachowaniu swojej
   odrębności
  ·                     Efektywne użycie technologii komputerowej w komunikacji
  ·                     Angażowanie rodziców i innych instytucji w proces nauczania


  Liczymy na to, iż nowy projekt mimo wielu wyzwań przyniesie wiele korzyści naszej szkole.  

  środa, 30 października 2013

  Krótka informacja na temat projektu

  Nasze gimnazjum rozpoczęło realizację kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Projekt nazywa się „European Cultural Kaleidoscope” i będzie realizowany w latach 2013 – 2015. Koordynatorem projektu jest szkoła z Adany w Turcji, a oprócz naszego gimnazjum w projekcie biorą udział szkoły z Benalmadeny w Hiszpanii, z Porto w Portugalii i z Kećskemet na Węgrzech.