sobota, 14 grudnia 2013

Przedświąteczne spotkanie

W sobotnie przedpołudnie spotkaliśmy się aby omówić stan bieżący zaplanowanych wcześniej prac oraz niektóre z nich na bieżąco wykonać.
Na początku uczniowie przewidziani do wyjazdu na spotkanie w Hiszpanii zostali poinformowani o tym, iż są już wybrane rodziny goszczące. W związku z wzajemną wymianą informacji o sobie, uczniowie wypełniali kwestionariusze przesłane przez stronę hiszpańską.
Następnie przedstawione zostały propozycje loga projektów, wykonane przez uczniów. Po prezentacji nastąpiło głosowanie. Każdy mógł wybrać jedno logo z wyjątkiem wykonanego przez siebie.

Pani Jakucewicz prezentuje wykonane projekty logo
Głosowanie na najlepsze logo

Liczenie głosów
Wybrane logo zostanie zamieszczone na platformie Facebook obok innych propozycji logo przesłanych przez kraje partnerskie.
Po głosowaniu podzieliliśmy się na dwie grupy robocze. Chłopaki pod opieką p. Kulbackiego zajmowali się wykonaniem projektu plakatu spotkania partnerskiego w Hiszpanii, jako zadania przewidzianego dla naszej szkoły w ramach projektu.Dziewczęta pod opieką p. Jakucewicz kończyły wykonywanie kart świątecznych, pisały życzenia w języku angielskim . Zostaną one wysłane do szkół w Turcji, Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech.

Wybieramy najładniejsze kartki i dodajemy elementy dekoracyjne

Piszemy życzenia

wtorek, 10 grudnia 2013

Wykonujemy kartki świąteczne

Jak co roku w czasie zajęć artystycznych wykonujemy tradycyjne karty świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Te ładniejsze wyślemy naszym przyjaciołom z projektu Comenius z Turcji, Węgier, Hiszpanii i Portugalii.